به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب
به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار...

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند به موجب ابلاغیه شماره 110200258 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار آن دسته از کدهای معاملاتی که از تاریخ 1398/12/07 برای اشخاص حقیقی صادر می گردد پس از یک ماه از تاریخ صدور ، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد. فراهم شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری شدن یک ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمونی است که توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  یا توسط شرکت های کارگزاری و با نظارت و تایید کارگزارانبورس اوراق بهادار برگزار می گردد.
سجام
سجام

سجام

سجام

سجام

به اطلاع مشتریان گرامی میرساند هم اکنون امکان ثبت نام و احراز هویت سجام در تمامی دفاتر کارگزاری شهر انجام می پذیرد . جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
ثبت نام سامانه سجام
ثبت نام سامانه سجام

ثبت نام سامانه سجام

ثبت نام سامانه سجام

ثبت نام سامانه سجام

بورس انرژی
بورس انرژی

بورس انرژی

بورس انرژی

بورس انرژی