تاريخچه ای از فعاليت شركت كارگزاري :


شرکت کارگزاری شهر(سهامی خاص) براساس تجویز ماده 11 قانون اولیه تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه 1354 و ماده 5 اساسنامه وقت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار از تاریخ 04/05/1388 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها به شماره 353410 به ثبت رسید .

کارگزاری شهر با توجه به توسعه بازار سرمایه و روند روبه رشد تعداد سهامداران و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار در راستای رفاه بیشتر و ارایه خدمات بهتر و سریعتر اقدام به یک تالار اختصاصی و دو ایستگاه معاملاتی در دفتر مرکزی و یک تالار اختصاصی و دو ایستگاه معاملاتی در دفتر سعادت آباد و یک ایستگاه در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در تهران و دو ایستگاه در تالار و دفتر اصفهان ایجاد نموده است.

کارگزاری شهر با توجه به توسعه بازار سرمایه و روند روبه رشد تعداد سهامداران و سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار در راستای رفاه بیشتر و ارایه خدمات بهتر و سریعتر اقدام به یک تالار اختصاصی و دو ایستگاه معاملاتی در دفتر مرکزی و یک تالار اختصاصی و دو ایستگاه معاملاتی در دفتر سعادت آباد و یک ایستگاه در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران در تهران و دو ایستگاه در تالار و دفتر اصفهان ایجاد نموده است.

از آنجایی که اعتماد مشتریان گرامی نسبت به سرعت دسترسی به بازار،امنیت وجوه و حفظ اسرار خرید و فروش از جمله مهمترین عوامل انتخاب یک کارگزاری می باشد،این کارگزاری با اتکا به دانش،تجربه و حسن شهرت مدیران خودبستر مناسب جهت افزایش رضایت مشتریان گرامی را فراهم نموده است.

از آنجایی که اعتماد مشتریان گرامی نسبت به سرعت دسترسی به بازار،امنیت وجوه و حفظ اسرار خرید و فروش از جمله مهمترین عوامل انتخاب یک کارگزاری می باشد،این کارگزاری با اتکا به دانش،تجربه و حسن شهرت مدیران خودبستر مناسب جهت افزایش رضایت مشتریان گرامی را فراهم نموده است.


اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل


*  آقای حجت اله نجاری رئیس هیئت مدیره

*  آقای صفر جباری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

*  آقای محسن امینی عضو هیئت مدیره

* آقای حمید انصاری عضو هیئت مدیره

*  آقای فریدون آخوندی عضو هیئت مدیره


مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار:


1-مجوز معاملات اوراق بهادار شماره مجوز : 192969/121 تاریخ اخذ : 25/06/91

2-مجوز معاملات فرابورس شماره مجوز : 152022/121 تاریخ اخذ : 15/06/90

3-مجوز معاملات برخط شماره مجوز : 200587 تاریخ اخذ : 28/08/91

4-مجوز پذیرش اوراق بهادار شماره مجوز : 242298/121 تاریخ اخذ : 07/08/92 تا 07/08/97

5-مجوز پذیرش فرابورس شماره مجوز : 169228/121 تاریخ اخذ : 30/11/90

6-مجوز معاملات فرآورده های پتروشیمی در بورس کالای ایران شماره مجوز : 121/77971 تاریخ اخذ.01/06/1388

7-مجوز معامله محصولات فلزی در بورس کالا شماره مجوز81942 /121 تاریخ اخذ : 07/06/88

8- مجوز معامله محصولات نفت و پتروشیمی در بورس کالا شماره مجوز : 81942/121 تاریخ اخذ : 07/06/88

9- مجوز مرکز تماس تلفنی (call center) اوراق بهادار شماره مجوز : 241218/121 تاریخ اخذ: 01/08/92

10- مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا شماره مجوز 134530/121 تاریخ اخذ: 24/12/89>

11- مجوز معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا شماره مجوز 138501/121 تاریخ اخذ: 14/02/90

12- مجوز معامله سیمان در بورس کالا شماره مجوز 111142/121 تاریخ اخذ: 09/04/89

13- مجوز معامله قراردادهای آتی در بورس کالا شماره مجوز 144057/121 تاریخ اخذ: 05/04/90

14- مجوز معامات برخط آتی کالا شماره مجوز 307335/121 تاریخ اخذ: 27/12/93

15-مجوز معاملات برخط گروهی شماره مجوز 55871/130 تاریخ اخذ: 30/01/94

16- مجوز معامله سلف موازی استاندار محصولات فلزی شماره مجوز 271241/121 تاریخ اخذ:18/03/93 تا تاریخ 07/06/98


نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که تحت مديريت قرار خواهد داد:


1) كليه اوراق بهاداري كه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران پذيرفته شده اند

2) اوراق مشاركت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري كه مجوز انتشار از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نموده اند

3) گواهي هاي سپردة منتشره توسط بانك ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

4) هر نوع سپرده گذاري نزد بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

بازدهی شرکت کارگزاری شهر از ابتدای فعالیت مبتنی بر کارمزدهای حاصل از ارائه خدمات کارگزاری کسب شده است.


شرکت در ارزیابی های اوراق بهادار، روش تحلیل بنیادی را مبنای کار قرار می دهد و همراه با تحلیل های بنیادی از تحلیل های تکنیکی برای شناسایی زمان مناسب برای خرید و فروش اوراق بهادار کمک می گیرد.


لیست حساب های بانکی


بانک شماره حساب  شبا
ملی   0108282271009 IR١٠٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١٠٨٢٨٢٢٧١٠٠٩
شهر  100787429041 IR٩٨٠٦١٠٠٠٠٠٠٠١٠٠٧٨٧٤٢٩٠٤١
شهر  10011220   
سامان 8494013455551   
تجارت  245900554  
آینده 0100133244008