به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب
به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار...

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند به موجب ابلاغیه شماره 110200258 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار آن دسته از کدهای معاملاتی که از تاریخ 1398/12/07 برای اشخاص حقیقی صادر می گردد پس از یک ماه از تاریخ صدور ، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد. فراهم شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری شدن یک ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمونی است که توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  یا توسط شرکت های کارگزاری و با نظارت و تایید کارگزارانبورس اوراق بهادار برگزار می گردد.

اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
     به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رساند، لطفاً جهت اخذ و فعالسازی کد بورسی مراحل زیر را طی فرمائید: 
1-     کلیک بر روی لینک ثبت نام سجام و دریافت کد پیگیری ثبت نام سجام.
2-    داشتن حساب در بانک شهر و یا مراجعه به شعب بانک شهر و افتتاح حساب.
3-    جهت دریافت کد آنلاین و کد بورسی به شعب بانک شهر در سراسر کشور و یا پس از تکمیل فرم های مربوطه به کارگزاری شهرمراجعه فرمائید.


 

اطلاعیه مهم

 • 14 اردیبهشت 1399
 • نویسنده: NarinAdmin
 • تعداد نمایش ها: 2571
 • 0 نظرات
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
     به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رساند، لطفاً جهت اخذ و فعالسازی کد بورسی مراحل زیر را طی فرمائید: 
1-     کلیک بر روی لینک ثبت نام سجام و دریافت کد پیگیری ثبت نام سجام.
2-    داشتن حساب در بانک شهر و یا مراجعه به شعب بانک شهر و افتتاح حساب.
3-    جهت دریافت کد آنلاین و کد بورسی به شعب بانک شهر در سراسر کشور و یا پس از تکمیل فرم های مربوطه به کارگزاری شهرمراجعه فرمائید.


 

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

صدور کد معاملاتی

 • 10 اسفند 1398
 • نویسنده: m.kazemi
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند به موجب ابلاغیه شماره 110200258 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار آن دسته از کدهای معاملاتی که از تاریخ 1398/12/07 برای اشخاص حقیقی صادر می گردد پس از یک ماه از تاریخ صدور ، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد. فراهم شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری شدن یک ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمونی است که توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  یا توسط شرکت های کارگزاری و با نظارت و تایید کارگزارانبورس اوراق بهادار برگزار می گردد.

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ايران

 • 8 بهمن 1398
 • نویسنده: m.kazemi
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

دستورالعمل اجرايي نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 • 8 بهمن 1398
 • نویسنده: m.kazemi
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات

اصلاحات دستورالعمل اجرایی انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

 • 8 بهمن 1398
 • نویسنده: m.kazemi
 • تعداد نمایش ها: 0
 • 0 نظرات
RSS
12345678910انتها

 

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم 14 اردیبهشت 1399

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
     به اطلاع کلیه مشتریان گرامی می رساند، لطفاً جهت اخذ و فعالسازی کد بورسی مراحل زیر را طی فرمائید: 
1-     کلیک بر روی لینک ثبت نام سجام و دریافت کد پیگیری ثبت نام سجام.
2-    داشتن حساب در بانک شهر و یا مراجعه به شعب بانک شهر و افتتاح حساب.
3-    جهت دریافت کد آنلاین و کد بورسی به شعب بانک شهر در سراسر کشور و یا پس از تکمیل فرم های مربوطه به کارگزاری شهرمراجعه فرمائید.


 

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب 10 اسفند 1398

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند.... ادامه مطالب

صدور کد معاملاتی

به اطلاع کلیه مشتریان جدید در بازار سرمایه می رساند به موجب ابلاغیه شماره 110200258 مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار آن دسته از کدهای معاملاتی که از تاریخ 1398/12/07 برای اشخاص حقیقی صادر می گردد پس از یک ماه از تاریخ صدور ، از قابلیت انجام معامله برخوردار خواهد شد. فراهم شدن قابلیت انجام معامله برای این کدها مستلزم سپری شدن یک ماه از تاریخ صدور و منوط به شرکت متقاضیان کدهای معاملاتی جدید و قبولی آنان در آزمونی است که توسط کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار  یا توسط شرکت های کارگزاری و با نظارت و تایید کارگزارانبورس اوراق بهادار برگزار می گردد.

معاملات آپشن

RSS

Mutual Funds

 • Mutual Fund 1

  Registration Code: 1234
 • Mutual Fund 2

  Registration Code: 2345
 • Mutual Fund 3

  Registration Code: 3456
 • Mutual Fund 4

  Registration Code: 4567

Supply&Acceptance Consultancy

Having required certificates, Sample Broker is ready to deliver services in the following areas:

 • Acceptance Consultancy Services
 • Supply Consultancy Services

Job Opportunities

Those interested in working at Sample Stock Broker and have related job experience, complete the attached application form and email it to the company email address.

Investment Consultancy

Delivering investment services in different types of stock and capital market including stocks, bonds, sukuk, and derivatives are some of the areas in which Sample Broker is by your side.